store lekepenger læringsressurser

Pass på å lage noen der det bare er én løsning, og noen med mange løsninger.
Trinn Mål De matematiske kompetansene for.I hjemmelekse kan elevene spille «Hvem treffer tallet?» og se om de kan lage regnestykker som blir enda nærmere målet.Selv om eksemplene er hentet fra hovedområdet tal og algebra, kan metodene og tenkningen også brukes på de andre hovedområdene i matematikk.Argumentere for valg av strategier.De leser og forstår tall, bruk av likhetstegnet og andre matematiske symboler.De teller i kor, lager pengespill pa nett ragnar navestad regnehistorier, diskuterer oppgavene og beskriver matematiske sammenhenger med ord.Vi angir ikke hvor mye tid som bør brukes på de ulike oppleggene.Husk å veksle i banken!En forutsetning for godt faglig skole-hjem samarbeid er at foreldre vet barnas styrker og utfordringer.For eksempel om Mette og Mons som samler på skjell.Hvor mange løsninger kan vi finne?Eller bruk lekepenger Tegn plater (100 staver (10) og klosser (1) 1 Hvordan regne ut?Brøkspill, brøklotto, loopkort Regnefortellinger.Velge passende måleenheter og regne mellom ulike måleenheter.For å finne ut i hvilken grad de ulike elevene har nådd læringsmålene, kan læreren for eksempel lage en liten test, samtale med enkeltelever, med elevgrupper, med hele klassen eller ha en innleveringsoppgave.17 18 matematikkplan FOR.