pengespill dagbladet

Men skal den nye politikken være virksom og vare over tid, må vernet mot aktørene som først og fremst vil tjene mest mulig penger, styrkes.
Tatt i betraktning at vi lever i en global verden hvor effekten av et lands tiltak avhenger av andre lands spillpolitikk, kunne løsningen neppe vært bedre.
Var blant Nelviks teorier.I reklamefilmen for Folkehelten ber Ari Behn seerne om å sende inn sine hverdagsdrømmer.Derfor trenger vi en politikk som beskytter pogo casino spill problemer de sårbare framfor å legge til navn av casino spill x2 01 rette for økt spilling.Norge er en del av dette regelverket gjennom EØS-avtalen, mens Lotteritilsynets tilsynsmyndighet begrenser seg til Norge.Noen spiller for mer enn de har råd til å tape.Markedsføringskonsulent for Folkeautomaten, Michel Sterk, mener Ari Behn var et naturlig valg til å fronte deres nye konkurranse.Februar 2017 Tekst: Stokland, Jarle, engasjerte deltakere under årets debatt på NIH Foto: Studentstyret.Reiertsen skriver at han selv, og de fleste andre, ikke har problem med sin spilling.Men kunne Norge være en pådriver i årene som kommer?EN tredje MÅTE kan være å oppmuntre spillbransjen til selv å ta ansvar, for eksempel ved å etablere nye eller slutte seg til eksisterende sertifiseringsordinger som fremmer ansvarlig spillepraksis.Ari Behn presiserer at han ikke reklamerer for Folkeautomaten, men Folkehelten.De siste tallene om spillproblemer viser at halvparten av dem som spiller hos utenlandske spillselskaper har problemer med spill.At poker medfører reell risiko, bekreftes også av nasjonale erfaringer, som for eksempel i statistikken fra Hjelpelinjen.I Norge er det lang tradisjon for at spillselskap gir tilbake til sport, kultur og frivillighet.Kan denne type problemer forebygges?Da blir det det også fra Ari Behns side.
EN MÅTE KAN VÆRE Å regulere tilbudssiden via nasjonalt lovverk.